(312) 434-3492

FİRMAMIZIN FAALİYET ALANLARI

  • DEZENSEKTİZASYON ÇALIŞMALARI (Böceklerden Arındırma):

Vektörler aracılığıyla geçen zoonotik hastalıklardan korunma ve kontrol amacı ile birçok uygulama gerçekleştirilmiş olmasına rağmen bazı küçük alanlar dışında hiçbir yerde tam bir eradikasyon gerçekleştirilememiştir. En etkili kontrol kimyasal mücadele yöntemleri ile sağlanabilmektedir

MÜCADELE YÖNTEMİ

  • LARVA MÜCADELESİ

Vektör canlılarla mücadelede en yüksek başarının sağlandığı dönem, larva dönemidir. Özellikle erken larva dönemlerinde doğru seçilmiş larvasid, tekniğine uygun, yeterli dozda kullanılır ise başarı oranı çok yüksek olacaktır

Hava sıcaklığı 15-18 dereceye ulaştığı zaman larval habitatlar olan çöplükler, diğer organik atık alanları, çürümüş bitki taban suları, fosseptikler, Yabani ot, çim gibi yeşil süprüntü ve döküntüler, kumlu topraklar, çamur alanlar vb yerler kalıcı etkili larvasidlerle  ilaçlanmalıdır.

 

 Larva Mücadelesi

  • UÇKUN MÜCADELESİ

Uçkun mücadelesi larva mücadelesine destek amaçlı yapılan bir mücadeledir. Larva mücadelesinde ulaşılamayan zararlılara uçkun hale geldikten sonra müdahale edilmesi esasına dayanır.

Uçkun mücadelesinde ULV yöntem kullanılabilir;

  • ULV ( Ultra Low Volume): Diğer bir adıyla soğuk sisleme olan ULV; su ve insektisit karışımının yüksek hava basıncı ile sahaya uygulanması işlemidir.
  • REZİDÜEL MÜCADELE

Karasinek ve sivrisinek için sentetik pyrethroid veya doğal piretrin etken maddeli insektisitler kullanılarak pulvarizatörle uygulama yapılacaktır.

Çöp bidonları, çöplük alanlar, konteynerler ve gübrelik alanlar ve çadırlar ile etrafı uygun ilaçlarla ilaçlanacaktır.

  • DERATİZASYON ÇALIŞMALARI (Farelerden Arındırma):

Çankırı ili mücavir alanları içerisinde logarlar da bulunan kemirici hayvanlarının yuvalarının Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Yönetmeliğine uygun ürünler kullanarak ilaçlanması ile kemiricilerin taşıyıcı olmasından dolayı bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır.

Fareler bu virüsten etkilenmezler, sadece taşıyıcıdırlar.

MÜCADELE YÖNTEMİ

Rodentisitlerle yemleme istasyonları kullanılarak mücadele edilmelidir.

  • DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI (Mikroptan Arınma):

Ortamdaki mikroorganizmaları ve organik kirliliği elemine edilerek, uygulandığı zemin üzerinde koruyucu etkinliğe sahip  ürünlerle rekontaminasyona ve infeksiyonlara karşı koruma sağlamak amacıyla uygulama yapılacaktır.

MÜCADELE YÖNTEMİ

Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan hava, yüzey, eşya ve ekipman dezenfeksiyonunda püskürtme yoluyla uygulama yapılacaktır